Nieuwjaarswensen 2004-2007

1 januari 2007: Een perspectiefrijk 2007 toegewenst.

Het nieuwe jaar is net begonnen. Terugblikkend, is 2006 weer een heel mooi Tukhut-jaar geweest. Tijdens heel wat weekenden was er sprake van ouderwets gezellige drukte. De bezoekers-aantallen van de Tukhut zijn het afgelopen jaar overigens stabiel geweest. En een welgemeend "dank je wel" is zeker op zijn plaats voor iedereen die in 2006 op de een of andere manier een bijdrage heeft geleverd aan het reilen en zeilen van de Tukhut. Tenslotte wil ik u en de uwen graag een perspectiefrijk 2007 toewensen. Pierre Linssen: webmaster www.tukhut.nl.

28 december 2005: Een droomrijk 2006 toegewenst .....

De laatste dagen van 2005 zijn aangebroken. Het afgelopen jaar is voor de Tukhut een "ouderwets" goed jaar geweest. De bezoekers-aantallen van de Tukhut zitten fors in de lift en de website wordt druk bezocht. Een speciaal woord van dank voor iedereen die daar in 2005 op zijn/haar manier een steentje aan heeft bijgedragen. Tenslotte wil ik u graag een droomrijk 2006 toewensen. Pierre Linssen: webmaster www.tukhut.nl.

5 januari 2005: een hoopvol 2005 .....

2004 is inmiddels voorbij. Een jaar waarin de Tukhut-Patrons met heel veel plezier hebben klaar gestaan voor alle Tukhut-bezoekers. 2004 is ook het jaar waarin de Tukhut website verder is uitgebouwd. En last but not least: 2004 is het jaar waarin het aantal Tukhut-bezoekers, na een aantal magere jaren, gelukkig weer is toegenomen. Voor 2005 wens ik u, mede namens alle patrons een hoopvol 2005. Pierre Linssen: webmaster www.tukhut.nl.

28 december 2003: een lichtrijk 2004 .....

Een voor de Tukhut bewogen jaar zit er bijna op. Medio augustus 2003 is 'n eerste versie van de Tukhut website online gegaan. Ook is in 2003 voor het eerst een foto- wedstrijd georganiseerd en het afgelopen jaar is de Tukhut ook voor het eerst elk weekend geopend geweest. Ik wens alle bezoekers van deze website en van de Tukhut 'n goede jaarwisseling en een lichtrijk 2004 toe. Pierre Linssen, webmaster www.tukhut.nl.