1983: Opening nieuwe Tukhut

Op zaterdag 10 september 1983, het was een mooie nazomerse dag, is de nieuwe Tukhut door wethouder Jean Tussaint van de gemeente Ferrières feestelijk geopend. De Amsterdamse pastoor Douwes, wonende in Logne, heeft de Tukhut ingezegend en schonk een mooi historisch kruisbeeldje dat in de dagruimte een speciaal plekje heeft gekregen.

24 september 2008: Een bijzonder gebed van pastoor Douwes.

Na de viering van het 25-jarig bestaan van de Tukhut, keek Areke Goosens (een van de Tukhut patrons) nog eens in een van haar oude SY-albums. Daarbij vond ze een bijna vergeten kopie van het gebed dat, op 10 september 1983 bij de feestelijke opening van de Tukhut, is uitgesproken door de toenmalige pastoor Douwes. Inmiddels hebben we dit gebed ook online geplaatst. Lees verder .....