1982: Bouw van nieuwe Tukhut

Voor de nieuwbouw was namelijk veel geld nodig. En dus ging het hoofdbestuur, op de achtergrond gesteund door de noeste inzet van een commissie van 20 medewerkers, meteen voortvarend aan de slag met het opstellen van een financieringsplan. Maar op 14 november 1981 is het financieringsplan tijdens een tumultueus verlopen NBV ledenvergadering met 49 stemmen tegen en 33 stemmen voor afgewezen.

Op verzoek van diverse afdelingsbesturen is vervolgens op 13 maart 1982 een buitengewone ledenvergadering belegd. En toen is door het hoofdbestuur een hernieuwd financieringsplan ingediend. Tijdens die bijeenkomst is het besluit voor herbouw van de Tukhut met 68 tegen 12 stemmen gelukkig nogmaals bevestigd en met 64 tegen 13 stemmen zijn vervolgens de financieringsvoorstellen goedgekeurd.

De bal lag nu weer bij de NBV-leden die moesten proberen zo snel mogelijk een bedrag van 75.000 gulden bijeen te brengen. Oud-leden van de Kletterclub Rotterdam en vele NBV-leden hebben certificaten van 500 of 1000 gulden gekocht en zo is, samen met de vele giften die via de Aktie Herbouw Tukhut binnenkwamen, de financiering voor een nieuwe en eigentijdse Tukhut uiteindelijk toch nog rondgekomen. En zo zag architect en beoogd bouwmeester Eef Boeve zijn "Tukhut-kindje" toch nog geboren worden.

Nu kon de bouwcommissie, bestaande uit Map Blom, Jan Borgman en Eef Boeve voortvarend aan de slag. Een Belgische architect (dhr. Vrancken) werd in de arm genomen voor het maken van de definitieve bouwplannen en het begeleiden van de feitelijke bouw. Heel wat NBV-leden hebben vervolgens meegeholpen met het verder inrichten van de nieuwe Tukhut. Trouwens, als dank voor hun bijzondere bijdrage zijn de lagers in de slaapvertrekken van de Tukhut naar Eef en Lenie Boeve vernoemd en prijkt de naam van Jan Borgman op de schuur in de achtertuin.