1980: Oude Tukhut afgebrand

Op 24 april 1980 brak er brand uit in de Tukhut. Terwijl nauwelijks een maand eerder ook al een mislukte poging tot brandstichting was gedaan. De tweede keer hadden de daders, daarbij geholpen door stookolie en benzine, helaas meer succes. Een snelle reactie van de vrijwillige brandweer van Sy, naderhand nog geholpen door de brandweer van Hamoir, kon niet voorkomen dat de Tukhut als verloren moest worden beschouwd. De Belgische rijkswacht stelde meteen na de brand een uitgebreid onderzoek in, maar de daders zijn helaas nooit gevonden.

Plannen maken voor een nieuwe Tukhut
Meteen na de brand waren er al plannen voor een nieuwbouw. Het gemeentebestuur van Ferrières (waar het dorpje Sy onder valt) zegde bij monde van de burgemeester alle medewerking toe. De beheerscommissieleden van de Tukhut mochten in Sy een caravan plaatsen, tot de bouw van een nieuwe hut voltooid zou zijn.

Medio 1981 presenteerde de Beheerscommissie een schetsontwerp van de nieuwe Tukhut. Architect Eef Boeve was de grote animator van het ontwerp en van de daarmee samenhangende bouwplannen. De bouwplannen werden op de ledenvergadering van 23 mei 1981 goedgekeurd. Maar er was nog een lange weg te gaan .........