1958: Het begint in Rotterdam

De geschiedenis van de Tukhut begint eigenlijk op 12 juni 1958, met de oprichtingsdatum van de Kletterclub Rotterdam (toen nog een onderafdeling van de Österreichischer Alpen Verein “Sektion Holland”. Het doel van de Kletterclub Rotterdam was om veilig en verantwoord klimmen te bevorderen. Destijds maakten Piet Garama, Harry Seegers, Hans Smit en Paul Soetens (de mannen van het eerste uur) de eerste afspraken om eens een keertje met elkaar en enkele kennissen te gaan klimmen in de Duitse Eifel, bij Blens.

Oefenen op de brandweertoren van Schiedam
Op die manier wilde men in clubverband elkaars klim- en touwtechniek verbeteren om zo een stevige basis te hebben om veilig en verantwoord op bergsportvakantie te kunnen gaan. Piet had in Oostenrijk al diverse klimcursussen gevolgd, Harry en Hans hadden tijdens hun militaire dienstplicht met het klimmen kennis gemaakt en Paul ging gewoon mee. Thuis werd aanvankelijk vooral op de oude brandweertoren van Schiedam geoefend. Heel wat toenmalige leden van de kletterclub Rotterdam hebben daar geleerd om van een Reepschnur een “Brustgeschirr” en een Prusikschlinge (zelfzekering) te maken, maar ook werd het abseilen en het zekeren van andere klimmers niet vergeten.

Pinksteren 1961: het eerste klimweekend in de Ardennen
Omdat er destijds nog geen indoor klimhallen bestonden, moest men voor het echte klimwerk toch op z’n minst richting Ardennen of Eifel gaan. En dat gebeurde dus ook: Het eerste officiële klimweekend in Freyr bij Dinant is tijdens het Pinkster-weekend van 1961 gehouden. Er werden auto’s en tentjes gehuurd en op vrijdagavond vertrok men vanuit Rotterdam richting Belgische Ardennen. Uiteindelijk zaten ruim 20 deelnemers, om twee uur ‘s nachts op de brug over de Maas in Dinant te wachten op .….. Harry Seegers, want hij alleen wist de weg naar het kampeerterrein in Freyr! Pas na drieën was iedereen op het kampeerterrein van de CAB (Club Alpin Belge) aanbeland.